Historie van Basisschool Antonius naar appartementencomplex Antoniushof

Hoewel Veulen al eeuwenoud is (het dorpje wordt voor het eerst genoemd in 1422) heeft het pas sinds 1930 een eigen school. Voor die tijd gingen de kinderen in Leunen naar school. Het was een hele trip voor de Veulense schooljeugd. Zeker voor de jongste kinderen was het bijna niet te doen om in weer en wind te voet naar de school in Leunen te gaan. Er kwam steeds meer behoefte aan een eigen lagere school.

In 1928 werd een vereniging voor een Veulense lagere school opgericht. De voorzitter van deze vereniging was Piet van den Boomen, de secretaris was Grad Poels en de leden waren Huub Manders, Jan Nabuurs en Jozef van Meijel. Het werd de vereniging bepaald niet gemakkelijk gemaakt. Ze werden tegengewerkt door de Rooms-Katholieke Kerk, burgemeester en wethouders van Venray en een meerderheid van de gemeenteraad. Vanuit Leunen werd er zelfs geld voor fietsen belooft als men besloot om de kinderen daar op school te laten. Uiteindelijk is het via Gedeputeerde Staten en na hoger beroep van de gemeente bij de Kroon gelukt en kon men in oktober 1930 eindelijk beginnen met de bouw van de lagere school.


De grond werd aangekocht van Frans Aerts (Vollenberg`s Frans) en de aannemers die de school bouwden waren Handrie Volleberg en Van de Brakel uit Oploo. De architect was Jan Magis uit Helmond. De school met twee lokalen en overdekte speelplaats werd uiteindelijk gebouwd voor FL 17.552,30. Op 1 april 1931 werd de school geopend door Jan Nabuurs, de eerste voorzitter van het schoolbestuur. Het college van burgemeester en wethouders schitterden door afwezigheid.

Het eerste hoofd der school was Harrie Coenders. Hij betrok tevens de schoolwoning naast de school, die gelijktijdig gebouwd was. Hij zou samen met Juffrouw Nelly Dirks in twee groepen werken. Het aantal leerlingen steeg echter gestaag naar vijfenzeventig en al in dat eerste schooljaar werd er een aanvraag gedaan voor de bouw van een derde lokaal, een lerarenkamer en het verharden van de speelplaats. Het derde lokaal werd uiteindelijk goedgekeurd en de lerarenkamer en de verharding van de speelplaats niet. Toch werd er ergens tijdens de bouw een spreekkamertje bij gemoffeld, wat weer de nodige consternatie veroorzaakte. Uiteindelijk schreef de Vereniging op 13 december 1932 in een brief aan de gemeente: “Nu de kwestie opzichtens onze school, zowel voor het Kerkelijk als wettelijk gezag is opgelost, achten wij ons verplicht Uw college mede te delen dat ,alhoewel onze school voor wat den oorspronkelijke bouw betreft, niet die medewerking heeft mogen hebben welke wij hadden verwacht, wij Uw college zeer dankbaar zijn voor den steun welken wij van U hebben mogen ontvangen bij de onlangs plaats gehad hebbende uitbreiding van ons schoolgebouw.”

De speelplaats met het overdekte gedeelte 1931

Nadat in de loop van de jaren 2000 het leerlingenaantal weer terug begon te lopen, groeide langzaam het besef dat de school uiteindelijk niet behouden kon blijven voor het dorp. Toen in 2013 het kritieke punt van het minimale benodigde aantal leerlingen voor een school bijna bereikt werd, kwam het overkoepelende onderwijsorgaan met het plan om de scholen van Heide en Veulen te sluiten en samen te voegen met Leunen. Terug bij af dus. Alhoewel de vervoersmiddelen vanaf 1931 flink verbeterd zijn en de lange reistijd naar de school in Leunen geen kwestie meer zijn, deed het bij velen toch pijn dat de school waar onze voorouders zo hard voor gevochten hadden nu zomaar werd afgegeven. Toch was het zo ver en in juli 2014 werd de school definitief gesloten.

Na een aantal jaren dienst te hebben gedaan als anti kraakpand en gebruikt als atelier van de plaatselijk schilderes is een werkgroep erin geslaagd om samen met de gemeente een nieuwe bestemming aan de school te geven. In navolging van ‘’de Stek’’ in Castenray zullen er starters/senioren woningen in het huidige schoolgebouw gebouwd worden.

De Antoniusschool anno 2022